lørdag den 9. januar 2010

Jersey Zoo


Hvor mange kender mon den dejlige forfatter Gerald Durrell? Hans bøger er fulde af lune og humor, og hans glæde for dyr var smittende. Jeg skrev en artikel til ANGLOFILIA magasinet om ham og den zoologiske have, som han skabte på kanaløen Jersey - og jeg vil gerne have lov til at gengive den her. Hovedformålet med haven var allerede dengang bevarelse af truede dyrearter...

Gerald Durrell var hele sit liv betaget af dyr, og han elskede at være sammen med dem. Samtidig nærede han en stor respekt for dyrene og betragtede deres tilstedeværelse på vores fælles jord som en selvfølgelighed. I sin rolle som forfatter videregav han begejstringen for naturens små og store mirakler i sine bøger, og med smittende entusiasme skabte han kærlighed til dyr og natur hos mennesker verden over.

Da den nu afdøde forfatter etablerede den zoologiske have på Jersey, gjorde han det først og fremmest, fordi han ønskede at skabe et fristed for truede dyrearter. Mange arter var allerede dengang så truede i deres hjemland, at de havde behov for at sted at være i fred. I 50 år har Jersey Zoo (der nu hedder Durrell Wildlife Conservation Trust) været et sådant reservat, og haven har været rollemodel for andre zoologiske haver verden over.

Mange zoologiske haver foretrækker de populære dyr, der tiltrækker et bredt publikum, men Gerald Durrell gik andre veje. Han tog de dyr til sig, som måske var mere undseelige eller mindre smukke, men som havde desperat brug for hjælp. En af Durrells mest fascinerende beboere er Aye-Aye’en; en mystisk og eventyrlig skabning med store øjne og ører og en forlænget finger, som meget praktisk kan bruges til at pirke godbidder frem af træstammerne på samme måde, som spætten bruger sit næb.

Selvom formålet med en zoologisk have som Durrells ikke alene er at udstille dyrene for vores fornøjelses skyld, så er muligheden for at se dyrene – i så naturlige omgivelser som overhovedet muligt - med til at vække vores fascination, respekt og kærlighed til dyrene.

I dag består dyrebestanden i haven på Jersey af padder, fugle, krybdyr og pattedyr. Gorillaerne har været med fra begyndelsen, og hele 15 baby-gorillaer er født her. De fleste er kommet til andre zoologiske haver og er med til at føre bestanden videre.

En nok så vigtig brik i dyrebeskyttelsen er optræningen til livet i det fri, når dyrene skal udsættes i naturen. For det er selvfølgelig noget helt andet at leve under frie, men ofte mere barske forhold, og det kræver tillæring. På Jersey får dyrene en grundig oplæring i det frie liv, inden de udsættes, og på Durrells internationale træningscenter uddannes de mennesker, som skal arbejde med naturbevaring. Indtil nu har dette ”mini-universitet” uddannet 1700 mennesker fra 120 lande.

Der er heldigvis mange succeshistorier på Jersey, og to af dem er den lyserøde due og Mauritius tårnfalken. Den lyserøde due var blevet så fåtallig, at man måtte bruge fosterduer for at hjælpe bestanden op, men med Durrell-trustens nødhjælp er due-bestanden kommet op på et tåleligt niveau. Tårnfalken var på randen til udryddelse med kun en håndfuld tilbage på Mauritius, men igennem ynglehjælp og genudsættelse er den vilde bestand nu oppe på knapt tusinde.

Et lignende program er sat i gang for ekko parakitten, der er verdens mest sjældne parakit. For tyve år siden var der kun tre (!) hunner tilbage, så hjælpen kom i sidste sekund. Målet er at få bestanden op på over 300 i 2010, og det ser heldigvis ud til at lykkes.

Næste skridt for Durrell-fonden er at bevare de levesteder, som dyrene i Jersey Zoo oprindeligt bebor. For det nytter selvfølgelig ikke at arbejde intenst på at få truede dyrearter på ret køl, hvis man ikke har et sted at genudsætte dem, når det lykkes.

For Gerald Durrell var det så umådeligt vigtigt at bevare den fascinerende og mangeartede dyreverden, som findes på vores jord. For vi er ikke i stand til at genskabe den, hvis den forsvinder. Trods alle vores talenter og menneskelige evner, så formår vi ikke at genskabe en fugl eller et dyr, når det først er forsvundet. Og vores verden vil blive så uendeligt meget fattigere, hvis det sker...

Verden er lige så fintfølende og kompliceret som et edderkoppespind. Hvis man rører ved en tråd, sender man rystelser igennem alle de andre tråde. Vi nøjes ikke med at røre ved spindet; vi flår store huller i det... Gerald Durrell

Ingen kommentarer: